🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

اولین جلسه راهبردی روسای ادارات و مسئولین واحدهای شهرداری با مهندس نصیری شهردار طبس در راستای اداره هوشمندانه و مقبول شهر طبس ظهر شنبه ۱۴٠٠/٠۸/٠۸ برگزار گردید

مهندس نصیری در این جلسه در ابتدای سخنان خود گفت: در مکتب شهید سلیمانی هرکدام یک سلیمانی و شهردار خدمتگزار مردم در این راه است

در پایان این جلسه شهردار طبس از واحدهای اداری دیدار، و به کارکنان عرض خداقوت داشت

? #علی_شبانی

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس