🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

#حضور مهندس طلائی‌مقدم مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری یزد و مهندس بهارستانی شهردار طبس در جمع عزاداران حسینی به میزبانی هیئت ابوالفضلی

مهندس طلائی مقدم معاون سابق استاندار و فرماندار ویژه طبس بوده است.