🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ همکاران ، کارگران خدوم و ساعی شهرداری طبس

روز کارگر روز تجلیل از شما پیشتازان توسعه ، عمران و آبادانی طبس عزیز در سال رونق تولید را تبریک گفته ، گرچه به قول رهبر و پیشوای عظیم الشآن و مقتدایمان
امام (ره) در مورد روز کارگر که فرمودند “اختصاص یک روز به کارگران شاید به لحاظ تشریفات و تعظیم باشد والا هر روز روز کارگر است، بلکه عالم از کار و کارگر تشکیل شده است.

?اینکه ما یک روز اختصاص بدهیم به کارگر، مثل این است که یک روز را اختصاص بدهیم به نور، یک روز را اختصاص بدهیم به خورشید. هر روز نور هست و روز نور هست، هر روز روز خورشید است” .

?گرچه واقفم آنگونه که منزلت شما ایجاب می نماید در شهرداری طبس تاکنون نتوانستم در خدمت شما برادران ایمانی باشم از درگاه احدیت خواستارم که توانی عطا گردد و شرایطی مهیا که بتوانم گوشه ایی از زحماتتان را جبران نمایم .

آمین یارب العالمین

✍️ برادر شما مجید بهارستانی
شهردار طبس