🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

شهردار طبس دستور داد: توجیه رانندگان شهرداری براساس قوانین راهور انجام شود.

مهندس #محمد_نصیری شهردار طبس، در اغاز بکار خود و در پی حوادث ناگوار رانندگی گذشته

که منجر به خسارت‌های جانی شده است؛ از سرهنگ نباتی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی دعوت کرد تا در کارگروهی تخصصی به بررسی علل وقوع پرداخته و رانندگان شهرداری را در این موضوع ارشاد نماید.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیز در ادامه این جلسه تخصصی؛ در پارکینگ موتوری شهرداری طبس و در جمع رانندگان و پیمانکاران اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری حضور یافت و درباره قوانین ایمنی، تردد، توقف و علائم هشدار دهنده در داخل شهر نکانی را یادآوری کرد و به تذکر قانون پرداخت.

مهندس مقدس زاده رئیس اداره خدمات و ایمنی شهری و مهندس محمودی مسئول واحد ایمنی شهرداری طبس در در این جلسه حضور داشتند.
.
================
☎️سامانه تلفنی
۱۳۷
۰۵۶۳۲۸۳۰۱۳۷
٠۵۶۳۲۸۲۵٠٠٠
سایت شهرداری
tabas.ir
اینستاگرام
http://instagram.com/shahrdari.tabas
تلگرام
@tabasgolshan1310
✍️ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس