🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? حضور #بهارستانی شهردار طبس در پیاده روی اربعین حسینی مسیر نجف به کربلا

✍️روابط عمومی شهرداری طبس