🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر طبس از دبستان ۱۵ خرداد و هم اندیشی در خصوص رفع مشکلات و نواقص