🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

حضور مهندس بهارستانی شهردار طبس در محل ضبط گروه نمایشی روستای دشتغران و عرض خداقوت.

??????
گروه هنری دشتغران: از شهردار محترم شهر طبس که با حضور خود و عرض خسته نباشید به گروه هنری روحیه بالایی دادند کمال تشکر داریم.