🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس با حضور در آستان مبارک حضرت حسین بن موسی الکاظم (ع) در مجلس عزای هیئت ابوالفضلی خسروآباد به میزبانی میقات‌الرضا شرکت کرد.

شهردار طبس براساس برنامه تدوین شده خود با حضور در جمع عزاداران حسینی به صورت میدانی با مردم گفتگو می‌کند.