🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅حضور مهندس بهارستانی شهردار طبس در مسابقات قهرمانی موتور کراس استان به میزبانی باشگاه کویران طبس

? روح الله امیری

?شبکه خبری شهرداری طبس