🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? اقدامات انجام شده توسط واحد بازرسی برای مقابله و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا توسط نیروهای بازرسی اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس به شرح ذیل است:

1⃣ جلوگیری از فعالیت دستفروشان سیار شهرهای دیگر از ورود به شهر طبس علی الخصوص میدان امامزاده وغیره و جمع آوری کامل آنها از سطح شهر

2⃣ جلوگیری و ارجاع دست فروشان مواد خوراکی به شبکه بهداشت و اخذ مجوزهای قانونی

3⃣ اطلاع رسانی به کسبه سطح شهر درخصوص سم زدایی توسط شهرداری

4⃣ گشت مشترک با شبکه بهداشت در جهت جمع آوری فروشندگان سیار میوه و خوراکی و بازرسی از اغذیه فروشی های میدان امام زاده و پیگیری جهت جمع آوری فروشنده فروش نان و میوه و مواد غذایی رو باز و فله و میوه فروشهای بلوار شهید قاسم سلیمانی

5⃣ جمع آوری کلی فروشندگان سیار بلوار شهید قاسم سلیمانی با همراهی نیروی انتظامی و شبکه بهداشت

#سامانه_مدیریت_شهری_طبس