🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

 

مهندس #محمد_نصیری شهردار طبس صبح جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰ از واحد موتوری شهرداری بازدید کرد و در جریان وضعیت وسایل نقلیه سبک و سنگین و عمرانی قرار گرفت.

شهردار طبس ضمن خداقوت به آقای محمود سنگکی مسئول و نیز رانندگان و عوامل موتوری شهرداری؛ گفت: عملکرد و رفتار و شفافیت و صداقت ما در خانواده بزرگ شهرداری باید طوری باشد که مردم به شهرداری اعتماد کنند و مجموعه مدیریت شهری را از خود بدانند.

مهندس نصیری دستور داد در راستای نظم و شفافیت و از آنجاکه همشهریان حق دارند اموال شهرداری را بشناسند؛ بغل‌نویسی و آرم شهرداری طبس روی تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین مدیریت شهری نصب گردد.

مهندس مقدس‌زاده رئیس اداره خدمات و ایمنی شهری؛ آقای محمدی رئیس اداره توسعه و مدیریت منابع؛ آقای حقانی مدیر روابط عمومی و آقای اسلامی کارشناس حراست شهرداری طبس در این بازدید حضور داشتند.

☎️سامانه تلفنی
۱۳۷
۰۵۶۳۲۸۳۰۱۳۷
٠۵۶۳۲۸۲۵٠٠٠
سایت شهرداری
tabas.ir
اینستاگرام
http://instagram.com/shahrdari.tabas
تلگرام
@tabasgolshan1310
✍️ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس