🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✍️ شبکه خبری شهرداری طبس گلشن حسب دستور آقای مهندس بهارستانی یزدی در اینستاگرام آغاز بکار کرد.

شهردار طبس از همشهریان فهیم طبس خواست با حضور در این صفحه رسمی و بیان نظرات، انتقادات و پیشنهادات به خادمان خود در مجموعه مدیریت شهری کمک کنند.

? حضورتان بر دیده منت
? قدَم وَر چَش