🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

اطلاعیه

شهرداری طبس در نظر دارد برابر مصوبه شورای محترم اسلامی شهر از طریق فراخوان عمومی، نسبت به واگذاری پارکینگهای عمومی سطح شهر به بخش خصوصی بصورت اجاره اقدام نماید.

لذا از تمامی افرادی که تمایل به شرکت در فراخوان فوق را دارند دعوت بعمل می آید از همین تاریخ به مدت یک هفته به واحد اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری مراجعه و اطلاعات تکمیلی دریافت نمایند

نوروز امیدآفرین

✍️ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس