🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? رزمایش استانی مبارزه با کروناویروس صبح شنبه ۲۳ فروردین ۹۹ با مدیریت بسیج سپاه ناحیه شهرستان و پشتیبانی شهرداری طبس در سطح شهر برگزار شد.

✍️ اداره خدمات و ایمنی شهری ش

هرداری طبس نسبت به تامین ماشین‌آلات، نیروی انسانی و آب مورد نیاز ضدعفونی به صحنه آمد و با کمک خیرین در رزمایش به سهم خود نقش‌آفرینی کرد.

? شهرداری طبس در یک ماه گذشته و به طور روزانه؛ عملیات ضدعفونی معابر شهری را با کمک و همراهی خیرین و کشاورزان انجام می‌دهد.