🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

?نظافت و مفروش کردن محل نمازجمعه در دانشگاه آزاد اسلامی و ایاب و ذهاب نمازگزاران توسط شهرداری طبس

✍️روابط عمومی شهرداری طبس

 

تازه ترین اخبار