🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

?نظافت و مفروش کردن محل نمازجمعه در دانشگاه آزاد اسلامی و ایاب و ذهاب نمازگزاران توسط شهرداری طبس

✍️روابط عمومی شهرداری طبس