🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅شروع بکار بازارچه شب بازار در پارک کودک

?شب بازار هر شب(بجز پنجشنبه ها) در یکی از محله های شهر برگزار می شود.