🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? اهدای #سند_افتخار اهدای سنگ به منظور احداث صحن حضرت زینب کبری (س) به مهندس بهارستانی و تعدادی از پرسنل که افتخار مشارکت در ساخت این صحن مبارک داشتند.

#شفیعی به نمایندگی از دفتر عتبات وعالیات طبس از پرسنل شهرداری بجهت کمک های نقدی و غیرنقدی خود #قدردانی نمود.

? شبانی