🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

جلسه جمع‌بندی سفر نماینده عالی دولت در استان و بررسی مشکلات شهرستان طبس به ریاست مهندس معتمدیان استاندار خراسان جنوبی

این جلسه با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان خراسان جنوبی درحال برگزاری است.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس