🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ سرکشی رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار و نایب رئیس شورا از دبیرستان رسول اکرم(ص) فاز دو و مدرسه دین و دانش مسکن مهر

? این سرکشی به منظور تبریک هفته معلم و تجلیل از فرهنگیان صورت گرفت.