🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس با دعوت ستادنمازجنعه همزمان با مناسبت روز شهرداری ها و دهیاری ها در نمازعبادی سیاسی جمعه ۱۸ تیرماه ، سخنران قبل از خطبه ها بود و در خصوص عملکرد ۴ ساله خود و شهرداری و شورای پنجم اسلامی شهر، به ایراد سخن پرداخت.

✍️مشروح سخنرانی مجدد اطلاع رسانی خواهد شد.

?علی شبانی
✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی طبس