🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

واحدهای خدمات‌شهری و فضای سبز اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس زیرساخت لازم را برای ساماندهی پارکینگ و وانت‌بارهای سیار سطح شهر در محل بازارچه شهر و روستا (پنج‌شنبه بازار) فراهم کردند.

این اقدام در راستای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به جهت ساماندهی وانت بارهای سیار سطح شهر و نظارت بیشتر انجام گرفت.

گفتنی است، به زودی در پارکینگ پنج‌شنبه بازار شهرداری طبس، میدان میوه و تربار راه اندازی خواهد شد.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس