🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

مهندس #محمد_نصیری شهردار طبس، با همراهی کارشناسان حوزه خدمات شهری شهرداری، از محل دفن زباله های شهری(زباله گاه) شهرداری طبس بازدید کردند.

شهردار طبس در این بازدید گفت: گسترش روز افزون جمعیت شهر و مدیریت پسماند شهری، در این شرایط برای حفظ سلامت و بهداشت اجتماعی در حوزه شهری و حفظ و حراست از محیط زیست و کاهش حتی الاامکان آسیب های ناشی از دفن زباله در طبیعت برای حیات وحش از ضروریات مدیریت در این حوزه است.

مهندس نصیری افزود: برای ساماندهی زباله گاه اقداماتی شامل دفن کامل زباله ها و جلوگیری از تردد زباله‌گردها به محدوده مذکور و جلوگیری از سوزاندن زباله ها، ایجاد مانع برای ورود حیوانات مختلف به محدوده و جلوگیری از آسیب آنان بخشی از اقدامات حوزه مدیریت شهری در دستور کار قرار دارد.

روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس