🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

📸مهندس مجتبی معمارزاده سرپرست شهرداری طبس از اتمام عملیات تعویض و بهسازی جدول کشی بلوار شهید رجایی ۲۴ متری پن کوچه خبر داد:

🔷مهندس معمارزاده در توضیح این خبر گفت: نگهداری و حفظ شاکله مهندسی و به روز میادین و بلوارها به منظور تقویت زیبایی منظر شهری در دستور کار حوزه مدیریت شهری قرار داد که در این راستا به وضعیت نامطلوب و فرسوده این بلوار قدیمی شهر سر و سامان داده شد و از لحاظ تقویت فضای سبز نیز تا پایان سال اقدامات موثری صورت خواهد پذیرفت.

🔶سرپرست شهرداری طبس همچنین خاطرنشان کرد: اجرای پروژه مذکور به طول ۲۰۰۰ متر طول و با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال اجرا و به اتمام رسیده است.

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس