🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

? تصاویری از بهسازی نمای بیرونی ساختمان شهرداری طبس به سبک سنتی