🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅ جلسه کارگروه زیباسازی شهرداری طبس

?در این جلسه در خصوص فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردم در تمیزی و آراستگی شهر و همچنین برنامه ریزی برای استقبال از نوروز گفتگو و تبادل نظر شد.