🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، روسای مراکز آموزش عالی شهرستان طبس – رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دانشگاه پیام نور، رئیس دانشکده فنی امام علی(ع) و رئیس دانشکده پرستاری با مهندس بهارستانی دیدار کردند.

در این دیدار بر آمادگی مراکز آموزش عالی بعنوان بازوی فرهنگی و یار و مددکار شهرداری برای هرگونه همکاری بالاخص موارد علمی و پژوهشی تاکید شد.

[carousel source=”directory: images/news/1396/11bahman/university” limit=”9″ title=”no” title_link=”no” intro_text=”no” hoverpause=”no”]