🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

۱۴ آبان ماه روز #فرهنگ_عمومی گرامی باد ?

?شرح مصادیق فرهنگ عمومی از نگاه #رهبری در تصویر

✍️امور فرهنگی شهرداری طبس