🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅ روز شمار هفته شهرداری ها و دهیاری ها از ۱۴ تا ۲۰ تیرماه

1⃣ شهرداری و دهیاری؛ رونق تولید و اقتصاد مقاومتی

2⃣شهرداری و دهیاری؛ صیانت از حقوق شهروندی، اعتلای سرمایه اجتماعی و قانونمداری

3⃣شهرداری و دهیاری، سکونتگاه زیست پذیر و ارتقای کیفیت زندگی

4⃣شهرداری و دهیاری؛ آموزش، توانمند سازی و فناوری های نوین

5⃣شهرداری و دهیاری؛ ایثار، همگرایی و عملکرد جهادی

6⃣شهرداری و دهیاری؛ صیانت از هویت، کالبد، دانش بومی و میراث شهر و روستا

7⃣شهرداری و دهیاری؛ پویشی به سوی گام دوم انقلاب

? روابط عمومی شهرداری طبس