🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? ششمین همایش ملی #روز_روستا و #عشایر خراسان جنوبی

۱۵ مهرماه ۹۸

❇️ مکان:
سالن اجلاس دانشگاه پیام نور بیرجند

? ستاد ملی روز روستا و عشایر
✍️روابط عمومی شهرداری طبس