🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

یاد و‌خاطره شهدای قدس و مقاومت به ویژه #شهید_سلیمانی گرامی باد. ?