🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

مقام معظم رهبری(مدظله العالی):
امامزادگان ذخایر و مراکز ثروت معنوی جامعه هستند.

پنجم ذی القعده (18 تیر) روز ملی تجلیل امامزادگان گرامی باد.

روابط عمومی شهرداری طبس