🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مقام معظم رهبری(مدظله العالی):
امامزادگان ذخایر و مراکز ثروت معنوی جامعه هستند.

پنجم ذی القعده (18 تیر) روز ملی تجلیل امامزادگان گرامی باد.

روابط عمومی شهرداری طبس