🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? ۷مهر روز آتش نشانی وایمنی

❇️ حضور مهندس #بهارستانی شهردار طبس ، #طاهری عضو شورای اسلامی شهر ، #کافی معاونت آموزش و پرورش، #مقدس_زاده رییس اداره خدمات و ایمنی شهری و #حقگوی فرماندهی آتش نشانی و جمعی از آتش نشانان شهرداری طبس در مدرسه #نمونه_دولتی فردوسی بمناسبت روز #آتش_نشانی و #ایمنی
در این صبحگاه قسمتی از کارایی دستگاه های ایمنی و آتش نشانی برای #دانش_آموزان به اجرا درآمد.

? شبانی

✍️روابط عمومی شهرداری طبس