🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

?مهندس محمدجواد راستینه نایب رئیس شورای اسلامی شهر طبس به همراه مهندس #محمد_نصیری شهردار طبس از پروژه بهسازی رواقهای بازار مرکزی شهر در خیابان خرمشهر بازدید کردند.

?نیروهای عمرانی و تاسیساتی شهرداری، پر توان و بی وقفه در تلاشند تا با حداقل ایجاد مزاحمت برای کسبه و شهروندان عملیات را به نحو مطلوب به هدف نهائی زیبائی شهر برای شهروندان و گردشگران از آرامش و آسایش حین بازدید بازار بزرگ طبس برای تامین مایحتاج خود بهره مند گردند.

?پروژه بهسازی پیاده راه های فرعی باغ گلشن هم مراحل پایانی خود را طی می‌کند تا در ایام عید، قدم گاه آرامش بخش و دلنشینی برای گردشگران و شهروندان عزیز طبسی در کنار درخت زار و گل زار های آن را فراهم آورد.

نوروز امیدآفرین

طبس هر هفته یک تغییر

✍️ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس