🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

جلسه تخصصی به مدیریت مهندس خلیلی معاون هماهنگی امور عمرانی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان و به درخواست مهندس بهارستانی شهردار طبس برگزار شد.

در لین جلسه که اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران اوقاف، میراث فرهنگی، آبفای شهری، برق، جهادکشاورزی، منابع طبیعی، فرماندهی انتظامی و نماینده واقف باغ گلشن برگزار شد درباره ارائه راهکارهای تامین اعتبار جهت ساماندهی باغ و بررسی مقررات حاکم بر باغ‌های ایرانی بحث و تبادل نظر شد.

قرار است بزودی پروژه احیا و بهسازی فضای سبز باغ‌گلشن زیر نظر متخصصان بومی و کارشناسان رسمی باغ‌های ملی کشور با پیگیری شورای اسلامی شهر و شهردار طبس به اجرا درآید.