🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

?جلسه آقای محمدی رئیس اداره توسعه مدیریت و منابع شهرداری به همراه کارکنان این واحد حوزه مدیریت شهری

با مهندس #محمد_نصیری شهردار طبس به منظور هماهنگی و ابلاغ سیاستهای اختصاصی کاری این اداره در راستای خدمت هرچه شایسته تر به شهروندان و تکریم ارباب رجوع، صبح چهارشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۰ برگزار گردید.

================
☎️سامانه تلفنی
۱۳۷
۰۵۶۳۲۸۳۰۱۳۷
٠۵۶۳۲۸۲۵٠٠٠
سایت شهرداری
tabas.ir
اینستاگرام
http://instagram.com/shahrdari.tabas
تلگرام
@tabasgolshan1310

✍️ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس