🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ نصب بنر به مناسبت سالروز ۹ دی توسط واحد روابط عمومی شهرداری طبس

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس