🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ رنگ آمیزی المان من کنت مولاه به مناسبت دهه کرامت

? با سپاس از همکارمان آقای رضا مقدس زاده در واحد تاسیسات شهری

◀️ روابط عمومی شهرداری طبس