🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، پایگاه اطلاع رسانی طبس اسکای با همکاری شهرداری  طبس برنامه رصد ماه گرفتگی جزئی را برگزار می کند. این برنامه دوشنبه شب ساعت 21:30 آغاز خواهد شد و تا ساعت 23:30 ادامه خواهد داشت.

ماه گرفتگی با شروع خسوف نیمسایه ای در ساعت 20:10 آغاز می شود. از حدود ساعت 21 خسوف نیمسایه ای  با چشم غیر مسلح قابل تشخیص خواهد بود. پس از گذشت 90 دقیقه از آغاز خسوف نیمسایه ای بالاخره اولین برخورد قرص ماه با سایه زمین در ساعت 21:52 روی می دهد و خسوف جزئی در بخش های جنوب غربی ماه آغاز می شود. ماه به آرامی در لبه های سایه زمین حرکت می کند و رفته رفته مناطق مخلتف از دشت ها و دهانه های مختلف به زیر  سایه می رود. معروف ترین دهانه ای که وارد سایه زمین می شد دهانه بزرگ تیکو است.

خسوف جزئی در ساعت 22:51 به اوج می رسد. خسوف جزئی پس از یک ساعت و 55 دقیقه در ساعت 23:48 به پایان می رسد و خسوف نیمسایه ای ادامه می یابد تا سرانجام تمامی مراحل خسوف در ساعت 1:20 بامداد سه شنبه 17 مرداد به پایان برسد.