🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

?سومین مرحله رزمایش مواسات و کمک مومنانه طبس برگزار گردید.

❇️ این رزمایش به همت حوزه بسیج کارگری شهید برونسی و پایگاه #شهید_احمدی_روشن #شهرداری توسط امور #فرهنگی و بسیج شهرداری بین تعداد دیگری از نیروهای خدوم این شهرداری در شب هشتم ماه #محرم توزیع شد.

#کمک_مومنانه
#بسیج_شهرداری