🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? تعداد ۲٠٠ بسته کمک معیشتی بین نیروهای کارگری شهرداری طبس توزیع شد.

? این بسته‌ها که با حمایت بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) تهیه شده است؛ با حضور مهندس بهارستانی شهردار طبس؛ سرگرد باقری فرمانده حوزه بسیج کارگری شهید برونسی و آقای زمانی خیر طبسی به نیروهای شهرداری تقدیم شد.

✍ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس