🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

برنامه شب بازار شنبه۲۴ آذرماه ۹۷ در بوستان منشی‌باشی دیهشک برگزار می‌شود.

این بازارچه محلی؛ هر شنبه شب در هفته، بعد از نماز مغرب و عشاء در دیهشک دایر می‌شود.

? با ما باشید در
#شبکه_خبری_شهرداری_طبس