🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ تصاویری از اجرای دیوار نگاره در نقاط مختلف شهر توسط گروه هنری متشکل از جمعی از دانش آموزان مدارس طبس

 

?شبکه خبری شهرداری طبس