🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅ تصاویری از اجرای دیوار نگاره در نقاط مختلف شهر توسط گروه هنری متشکل از جمعی از دانش آموزان مدارس طبس

 

?شبکه خبری شهرداری طبس