🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس با همراه اقای حیدرزاده مسئول حراست شهرداری

از اراضی دردست تفکیک متخلف در حاشیه رودخانه بازدید کرد.

در این بازدید مقرر شد؛ با توجه به تاکید دادستان شهرستان مبنی بر پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه و بستر رودخانه‌ها؛ موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری شود.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس