🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

❇️ جلسه هماهنگی هیات های ورزشی با شهرداری طبس

این جلسه با حضور مهندس #بهارستانی شهردار طبس ، #قدیمی رئیس اداره ورزش و جوانان ، سرکارخانم #حسین_پور رئیس کمیسیون بانوان #ذهتاب مسئول ورزش زغالسنگ و مسئولین هیات های ورزشی و همگانی حضور داشتند که پیرامون مشکلات ورزشی طبس و همچنین تعامل و همکاری بیشتر درجهت ارتقای بیشتر ورزش طبس بحث و تبادل نظر گردید.