🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

‌دیدار #چهکندی_نژاد معاون منطقه بانک تجارت استان خراسان جنوبی و #زمانی رئیس بانک تجارت طبس
با #بهارستانی شهردار طبس

در این جلسه که صبح امروز در دفتر شهردار برگزار گردید پیرامون تعامل و همکاری بیشتر‌ بانک تجارت با این شهرداری بحث و تبادل گفتگو گردید.

چهکندی نژاد در این دیدار گفت:
وضعیت #طبس به یک پارک تبدیل شده که کمتر در جایی این ویژگی بزرگ را دارد، و انسان را ترغیب میکند که به این شهر خدمت کند .
همچنین در خصوص خدمات به همشهریان افزود:
با توجه به افتتاح مجتمع ستاره شهر، آمادگی جهت استقرار خودپرداز در محل مجتمع ، و همکاری با مالکین واحدهای تجاری جهت پرداخت هزینه رواقها و معرفی به بانکها جهت پرداخت وام را داریم.
مطمعنا خدمات بانکی باهمکاری همه #مردم میسر خواهد شد.
همچنین اعلام آمادگی جهت همکاری با شهرداری با توجه به گردش مالی شهرداری در این بانک و باتوجه به تمرکز کلیه حسابها در بانک تجارت، راجع به وام که شهردار وقت از بانک تجارت اخذ نموده و بخشی از آن پرداخت گردید و راجع به الباقی وام ترتیبی اتخاذ که فقط اصل و سود حاصله اخذ و جریمه و دیر کردمنظور نگردد .
همچنین در خصوص خواسته شهرداری مبنی بر حق و حقوق #بازنشستگان، همکاری در خصوص پرداخت حق و حقوق بازنشستگان نیز بحث و تبادل نظر شد.
چهکندی نژاد به شهردار طبس اطمینان داد که به واسطه تعامل چندساله شهرداری ، در هر اموری که این شهرداری یک قدم بردارد بانک ۵ قدم برخواهد داشت و آمادگی جهت استقرار نیرو در #باجه_شهرداری را نیز اعلام نمود.
روابط عمومی شهرداری طبس