🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

نشست صمیمی مهندس محمود مجدشهردار طبس در سالهای ۵۸ و ۸۲با مهندس بهارستانی شهردار فعلی طبس

♉️در این نشست آقای مجدبه مشکلات مالی فرآروی شهرداریها وشرایط خاص شهرداری طبس با توجه به بحث تجمیع مالیات به صورت استانی ومتضرر شدن شهرداری طبس اشاره و خاطرنشان ساخت: با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاص جغرافیایی جذب توریست میتواند کمک شایانی به این خطه داشته باشد .
✅وی راه پیشرفت هر مجموعه را اتحاد ویکصدایی عنوان نمود و در خاتمه به اقدام قابل تحسین و روی آوردن مردم طبس به آجر فرش نمودن پیاده روها باتوجه به گرمای خاص منطقه واینکه باید این مهم در طبس فرهنگ سازی ونهادینه گردد اشاره نمود.
لازم به ذکر است اقای مجد بازنشست استانداری خراسان رضوی که هم اکنون ناظرپروژه های عمرانی در مشهد مقدس میباشد

#شهرداری_طبس
#مجد
#بهارستانی
#کاری_زیبا

روابط عمومی شهرداری طبس