🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

?بررسی نقش بانک تجارت شهرستان طبس در مباحث اقتصادی شهرستان و کیفیت خدمات دهی مطلوب مالی به شهروندان

?آقای رسول عراقی رئیس و مهندس محمد جواد راستینه و نائب رئیس شورای اسلامی شهر طبس طی نشستی صمیمی با آقای زمانی رئیس شعبه بانک تجارت شهرستان طبس به گفت و گو پرداختند.

?نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر در این جلسه به بیان نقطه نظرات خود پیرامون نقش بانک ها در اعطای تسهیلات و تامین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی پرداختند و در برخی مسائل و مطالبات مردمی راهکارهای را برای رضایت حداکثری مردم از خدمات دهی این بانک در راستای تحقق هرچه بیشتر مشتری مداری ارائه نمودند.

?در این جلسه آقای زمانی به ارائه گزارش عملکرد بانگ تجارت در شهرستان و نقش این بانک بزرگ دولتی در توسعه اقتصادی منطقه و همچنین بررسی تعاملات مالی فی مابین شهرداری طبس و این بانک اشاره نمود.

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس