🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

سرگرد #نباتی رئیس راهنمایی و رانندگی) ، سرگرد #قلی_نیا (جانشین راهنمایی و رانندگی طبس) با مهندس #مرتضوی (رئیس اداره عمران و شهرسازی) و مهندس #محمدی در شهرداری طبس دیدار کردند که درپایان موارد زیر بحث و تبادل نظر گردید:

_ تاکید بر اجرای هرچه دقیق تر طرح های ترافیکی و استفاده از مشاوران بومی برای ارتقاع طرح های ترافیکی
_فرهنگ سازی در جهت استفاده از وسایل نقلیه عمومی
_تاکید بر شناسایی نقاط حادثه خیز و همچنین شناسایی و برداشت کامل شهر براساس نقاط utm تابلوها و علایم راهنمایی و رانندگی جهت هرچه بهتر تصمیم گیری و برنامه ریزی ها
_تاکید بر پیگیری هرچه بیشتر سهم شهرداری از جرایم رانندگی جهت هزینه کرد بحث ترافیکی
_تاکید بر رنگ آمیزی معابر و گذرگاه های عابر پیاده سطح شهر و سرعتگیرها و همچنین اصلاح سرعتگیرها و برنامه ریزی و تمهیدات لازم جهت آغاز سال تحصیلی و بحث ترافیکی مدارس
_برطرف نمودن بحث ترافیکی پنجشنبه روستا و جابه جایی این بازار به محل های پیشنهادی ( جنب سپاه _ ترمینال مسافربری)

? تاریخ جلسه: ۱۰ مرداد۹۸

✍️روابط عمومی شهرداری طبس