🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

❇️ #مهندس_بهارستانی جهت جویای حال مسئول واحد تاسیسات شهرداری #مجتبی_معمارزاده که بعلت کسالت بستری و مرخص شده بود، عیادت نمود.

⏰ مورخ ۲۰ مرداد۹۸

✍️روابط عمومی شهرداری طبس

 

تازه ترین اخبار