🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

❇️ #مهندس_بهارستانی جهت جویای حال مسئول واحد تاسیسات شهرداری #مجتبی_معمارزاده که بعلت کسالت بستری و مرخص شده بود، عیادت نمود.

⏰ مورخ ۲۰ مرداد۹۸

✍️روابط عمومی شهرداری طبس