🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

❇️ #مهندس_بهارستانی جهت جویای حال نیروی زحمت کش #آتش_نشان آقای #محمود_وهابزاده و همچنین خیرمقدم به #احمد_صادقزاده که زائر عتبات عالیات بودند در منازلشان حضور یافت.

⏰ مورخ ۱۹مرداد۹۸

✍️روابط عمومی شهرداری طبس